A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 254

Označování potravin

Základní pojmy

EÚ 1169/2011 - Čo je to? Ako ma to ovplyvní?

Nariadenie EÚ č 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom je nová smernica Európskej únie, ktorá ovplyvňuje výrobcov a predajcov. Vzťahuje sa na prevádzkovateľov potravinárskych podnikov na všetkých stupňoch potravinového reťazca, kde sa ich činnosti týkajú poskytovania informácií o potravinách spotrebiteľom.

Táto smernica sa týka zobrazenia informácií o výrobku na obale výrobku a on-line obchodov, pri predaji potravín predávaných v EÚ. Jej cieľom je štandardizovať označovanie potravín a zabezpečiť väčšiu zrozumiteľnosť pre spotrebiteľov o zložkách výživy a alergénoch.

Smernica vstúpi do platnosti v decembri 2014.Výrobcovia budú musieť aktualizovať svoje obaly v súlade s týmto novým právnym predpisom. On-line predajcovia musia zabezpečiť, aby informácie, ktoré poskytujú boli v súlade s nariadením a musia byť totožné s informáciami, ktoré sú poskytované na obale potraviny príp. pokrmu. Súlad s novými právnymi predpismi zabezpečí, aby informácie o produkte boli v súlade v celom dodávateľskom reťazci, v každom spotrebiteľskom kontakte, a to ako v obchodoch tak aj na internete a ponukových listoch.

Zodpovednosť výrobcu

Výrobcovia potravín a nápojov sú zodpovední za:

 • Zobrazenie kompatibilných informácií v súlade s EÚ 1169/22011. Smernica ustanovuje zoznam povinných informácií a podrobnosti o tom, ako majú byť informácie formátované - pokrývajúce zložky, alergény a nutričné hodnoty.
 • Tam, kde sú požadované elektronické informácie o výrobkoch je určené ktoré informácie musia byť taktiež s EÚ 1169/2011 kompatibilné. Smernica stanovuje, čo presne je potrebné poskytnúť v rámci povinných informácii.

Potraviny a nápoje, ktoré nespĺňajú tieto právne predpisy nemôžu byť predávané v EÚ.

Zodpovednosť predajcu

Výrobcovia a predajcovia majú spoločnú povinnosť zabezpečiť, aby sa potraviny a nápoje v maloobchode predávali v súlade s touto novou legislatívou. EÚ 1169/2011 stanovuje, že určité informácie o výrobku sú poskytované v mieste predaja, čo zahŕňa priamy predaj a pri predaji na diaľku (napr. donášková služba).

Nové nariadenie tiež ovplyvní, ako maloobchodníci budú zobrazovať informácie o produkte pri predaji nebalených a balených produktov priamo v prevádzke.

Ak predajca neposkytne niektorý z povinných údajov uvedených v EÚ 1169/2011 a predáva výrobok, porušuje nariadenia .

Aké informácie o výrobku musí byť sprístupnené spotrebiteľov pri priamom predaji

EÚ 1169/2011 uvádza, že aspoň tieto informácie musia byť k dispozícii pred nákupom:

 • Názov potraviny
 • Zoznam zložiek
 • Akákoľvek látka alebo pomocná látka uvedená v prílohe II alebo odvodenú z látky alebo výrobku uvedených v prílohe II, ktorá spôsobuje alergie alebo neznášanlivosť používa pri výrobe alebo príprave potraviny a je stále prítomná v konečnom výrobku, aj keď v pozmenenej forme
 • množstvo určitých zložiek alebo kategórií zložiek
 • Čisté množstvo potravín
 • dátum minimálnej trvanlivosti alebo slová "spotrebujte do" a príslušný dátum
 • požiadavky na skladovanie a / alebo použitie
 • názov alebo obchodné meno a adresa prevádzkovateľa potravinárskeho podniku uvedeného v článku 8 (1)
 • krajina pôvodu alebo miesto pôvodu, tak ako je stanovené v článku 26 *
 • Návod na použitie tam, kde by bolo ťažké zodpovedajúcim spôsobom použiť potraviny v prípade neexistencie tohto návodu
 • S ohľadom na nápoje s obsahom alkoholu viac ako 1,2% objemu alkoholu, skutočný obsah alkoholu
 • Nutričné údaje

FAQ

...

question 1

...

question 2

...

question 3

...

question 4

...

question 5

...

Kontakt

...